Publication
Title
Het voorkomen van armoede onder werkenden in België : de beleidsopties overwogen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid / België. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Brussel, 1959, currens
Publication
Brussel : Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid , 2011
ISSN
0775-0234
Volume/pages
53 :1 (2011) , p. 3-44
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 26.05.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference