Publication
Title
MIRA's toekomst verkend : een kwalitatieve evaluatie van de ontvangst van de MIRA publicatie "Milieuverkenning 2030"
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2011
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.06.2011
Last edited 10.07.2013
To cite this reference