Publication
Title
Van parochiepriester tot aartsbissschop : betrokkenheid van clerici in de bezetenheidsepidemie in het Lierse maagdenhuis (1602-1603)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Post factum : jaarboek voor geschiedenis en volkskunde / Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde [Antwerpen] - Antwerpen, 2009 - 2013
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
2031-9029
Volume/pages
2bis(2010), p. 100-128
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.06.2011
Last edited 10.07.2013
To cite this reference