Publication
Title
Transfers van migranten : een nieuwe bron van financiële middelen voor ontwikkeling
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ontwikkelingslanden en de nieuwe wereldorde / Berlage, L. [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Acco, 2011
ISBN
9789033482342
Volume/pages
p. 211-238
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.06.2011
Last edited 11.12.2015
To cite this reference