Title
De investeringsstaat en het verdelingsvraagstuk : waarom is de armoede niet gedaald?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Meppel ,
Subject
Sociology
Source (journal)
B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij. - Meppel
Volume/pages
38(2011) :2 , p. 141-159
ISSN
1389-0069
vabb
c:vabb:307531
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De welvaart in westerse welvaartsstaten is de voorbije decennia sterk toegenomen en het aantal mensen aan het werk is gestegen. En toch is men er in de meeste landen niet in geslaagd om deze prima facie gunstige parameters om te zetten in minder ongelijkheden en minder armoede: waarom hebben rijke welvaartsstaten de window of opportunity rond de eeuwwisseling gemist om enige vooruitgang te boeken in de strijd tegen de relatieve inkomensarmoede? In dit artikel zoeken wij naar antwoorden op deze vraag. We vinden dat in de veranderende welvaartsstaat (van oude naar nieuwe sociale risicos en van de klassieke welvaartsstaat naar de investeringsstaat) drie structurele elementen aan de basis liggen van deze stilstand: werkarme huishoudens profiteerden weinig van jobgroei; inkomensbescherming kreeg minder prioriteit; en het beleid voor nieuwe sociale risicos (zoals de arbeid-gezincombinatie) is minder herverdelend. De heroriëntatie van sociale uitgaven naar de werkenden ging met andere woorden ten koste van degenen die naast de arbeidsmarkt bleven staan. Het succes van armoedebestrijding in de toekomst zal dan ook afhangen van de wijze waarop beleidsstrategieën gericht op werk geïmplementeerd zullen worden en van de effectieve aandacht voor herverdelende correcties in het concrete beleid.
Handle