Publication
Title
De beginselen van de bevoegdheidsverdeling in het federale België : het dogma van de exclusieve bevoegdheden gerelativeerd
Author
Language
Dutch
Publication
Anterwpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten , 2011
Volume/pages
696 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.07.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference