Title
De beginselen van de bevoegdheidsverdeling in het federale België : het dogma van de exclusieve bevoegdheden gerelativeerdDe beginselen van de bevoegdheidsverdeling in het federale België : het dogma van de exclusieve bevoegdheden gerelativeerd
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
doctoralThesis
Publication
Anterwpen :Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, [*]
Subject
Law
Volume/pages
696 p.
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle