Publication
Title
Art. 66bis, 66ter, 66quinquies en 66 sexies van de auteruswet van 30 juni 1994
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. - Antwerpen, 1995, currens
Publication
Mechelen : Kluwer , 2011
ISBN
90-5583-130-1
Volume/pages
p. 19
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.07.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference