Title
Art. 66bis, 66ter, 66quinquies en 66 sexies van de auteruswet van 30 juni 1994 Art. 66bis, 66ter, 66quinquies en 66 sexies van de auteruswet van 30 juni 1994
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Mechelen :Kluwer, [*]
Subject
Law
Source (book)
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. - Antwerpen, 1995, currens
ISBN
90-5583-130-1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle