Publication
Title
Menselijke kwaliteiten : commodificering en de 'material turn' in historisch en antropologisch perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Werken aan de stad : stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden, 1500-1900 : liber alumnorum Catharina Lis en Hugo Soly / Koster, De, Margo [edit.]; e.a.
Publication
Brussel : VUBPress, 2011
ISBN
9789054878698
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.07.2011
Last edited 23.12.2015
To cite this reference