Publication
Title
Van beelden naar woorden, naar communicatie : het gebruik van beeldmateriaal als didactisch hulpmiddel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Levende talen tijdschrift / Vereniging van Leraren in Levende Talen [Amsterdam] - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2011
ISSN
1566-2713
Volume/pages
12:2(2011), p. 36-39
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.07.2011
Last edited 10.07.2013
To cite this reference