Publication
Title
Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen : kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten. Toelichting bij de onderzoeksopzet en de methodologie. Tussentijds rapport OBPWO 09.05
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2011
Volume/pages
104 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.07.2011
Last edited 10.07.2013
To cite this reference