Publication
Title
Politiek met of zonder stemrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bareel: tijdschrift voor wie ten dienste staat van buitenlanders / Vlaams Overlegcomité Opbouwwerk Migratie. - Brussel
Publication
Brussel : 1994
ISSN
0773-5618
Volume/pages
57 (1994) , p. 3-5
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference