Publication
Title
Inventarisatie lopende monitoring projecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in de Zeeschelde, haar tijgebonden zijrivieren en binnendijkse gebieden beïnvloed door het Sigmaplan
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2007
Note
Studie gefinancierd door ProSes 2010 ; studie uitgevoerd in samenwerking met IMDC en INBO
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.07.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference