Publication
Title
Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden : wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos en landbouw : eindrapport + deel samenvatting eindrapport
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2007
Note
Studie uitgevoerd in opdracht van VMM door Vito, IMS, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, Universiteit Gent, Vakgroep Landbouweconomie, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.07.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference