Title
Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de vallei van de Visbeek - Kindernouwbeek : deelrapport 2 : vegetatiekartering en afbakening vegetatietypen
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
S.l. , [*]
Subject
Biology
General
Studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Afdeling Natuur
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle