Publication
Title
Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de vallei van de Visbeek - Kindernouwbeek : deelrapport 3 : relatie grondwater, nutriënten en vegetatie
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2006
Note
Studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Afdeling Natuur
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.07.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference