Publication
Title
Een oude koe uit de gracht : de zelfstandige verordenende bevoegdheid van de koning inzake politie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1984
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1984/85) , p. 1265-1282
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 26.07.2011
Last edited 25.05.2022