Publication
Title
Kokkini-Iatridou : enkele methodologische aspecten van rechtsvergelijking
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1985
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1985/86), p. 1597-1598
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 26.07.2011
Last edited 06.03.2018