Publication
Title
Empathische resonantie als bron van belevingsbevorderend interveniëren
Author
Language
Dutch
Source (book)
Praktijkboek gesprekstherapie: psychopathologie en experiëntiële procesbevordering. - Utrecht, 1995
Publication
Utrecht : Tijdstroom, 1995
ISBN
90-352-1574-5
Volume/pages
p. 51-68
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Praktijkboek gesprekstherapie : psychopathologie en experiëntiële procesbevordering
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 26.07.2011
Last edited 06.03.2018