Publication
Title
Empathische resonantie als bron van belevingsbevorderend interveniëren
Author
Language
Dutch
Source (book)
Praktijkboek gesprekstherapie: psychopathologie en experiëntiële procesbevordering. - Utrecht, 1995
Publication
Utrecht : Tijdstroom , 1995
ISBN
90-352-1574-5
Volume/pages
p. 51-68
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 26.07.2011
Last edited 12.10.2020