Publication
Title
Plaats en betekenis van de empathische interactie in belevingsgerichte psychotherapie : theoretische en empirische exploratie
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identifier
Creation 26.07.2011
Last edited 23.03.2021