Publication
Title
Ontwikkelingen in empathie : van klimaatfactor naar belevings- en relatiefaciliterende dialoog
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor cliëntgerichte psychotherapie
Publication
2004
Volume/pages
42:4(2004), p. 245-266
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 26.07.2011
Last edited 06.03.2018