Publication
Title
Basale interventies
Author
Language
French
Source (book)
Leerboek integratieve psychotherapie. - Utrecht, 2003
Publication
Utrecht : Tijdstroom , 2003
ISBN
978-90-5898-033-5
Volume/pages
p. 101-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 26.07.2011
Last edited 12.10.2020