Publication
Title
Persoonlijkheidstheorie en theorie van persoonlijkheidsverandering : deel 1 : de visie van Rogers
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek gesprekstherapie : de persoonsgerichte experiëntiële benadering. - Utrecht, 2008
Publication
Utrecht : Tijdstroom , 2008
ISBN
978-90-5898-138-7
Volume/pages
p. 121-138
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 26.07.2011
Last edited 22.08.2023
To cite this reference