Publication
Title
Persoonlijkheidstheorie en theorie van persoonlijkheidsverandering : deel 2 : de visie van Gendlin
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek gesprekstherapie : de persoonsgerichte experiëntiële benadering. - Utrecht, 2008
Publication
Utrecht : Tijdstroom , 2008
ISBN
978-90-5898-138-7
Volume/pages
p. 139-159
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 26.07.2011
Last edited 12.10.2020