Publication
Title
Psychotherapie als de richtlijnen geen oplossing bieden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Leerboek psychotherapie / Colijn, Sjoerd [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Utrecht : Tijdstroom , 2009
ISBN
9789058981561
Volume/pages
p. 787-800
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 26.07.2011
Last edited 12.10.2020