Publication
Title
Katoen en economische groei : de katoenhandel in de Oostenrijkse Nederlanden tussen politieke ambities en economische realiteit, 1759-1791
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2011
ISSN
1572-1701
Volume/pages
2(2011), p. 32-60
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
International trade and economic development in the Austrian Netherlands, 1760-1790.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 28.07.2011
Last edited 21.10.2014
To cite this reference