Publication
Title
HR 13 april 2007, RvdW 2007, 397 (De Staat/Y.), onrechtmatige daad Staat door ten onrechte aan vluchteling vluchtelingenstatuut te onthouden; materiële schadevergoeding wegens onmogelijkheid inkomen uit arbeid te verwerven?; relativiteitsvereiste; artikel 6:163 BW
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ars aequi katern. - Nijmegen, 1981 - 2010
Publication
Nijmegen : 2007
ISSN
0925-5443
Volume/pages
(2007) , p. 5825-5827
Note
Noot onder Hoge Raad 13 april 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.08.2011
Last edited 25.05.2022
To cite this reference