Publication
Title
HR 2 februari 2007, RvdW 2007, 168 (NBA Management B.V./Stichting Meerhuysen); koop van lidmaatschapsrecht met betrekking tot appartement op een openbare veiling, geschil tussen koper en verkoper over de vraag of de gebruiker van de bij het appartement behorende zolderruimte op grond van een ten behoeve van hem in de veilingvoorwaarden opgenomen kettingbeding mag doorgaan met het verhuren aan derden van die zolderruimte, uitleg geding, maatstaf, gezichtspunten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ars aequi katern. - Nijmegen, 1981 - 2010
Publication
Nijmegen : 2007
ISSN
0925-5443
Volume/pages
(2007) , p. 5755-5757
Note
Noot onder Hoge Raad 2 februari 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.08.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference