Publication
Title
De aansprakelijkheid van de onderwijzers en van de ambachtslui (art. 1384 vierde lid B.W.)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bijzondere overeenkomsten : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer : verbintenissenrecht : aflevering 67 / Dirix, E. [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Mechelen : Kluwer , 2006
Volume/pages
p. 65-109
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.08.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference