Publication
Title
Tovenaars, heksen en een miraculeus beeld : de omgang met het bovennatuurlijke in het hertogdom Brabant (16de-17de eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (series)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden ; 18:4
Publication
Nijmegen : 2009
ISBN
978-90-78192-16-9
Volume/pages
p. 289-372
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Multiple identities in a late medieval and early modern city: Mechelen in the 15th and 16th centuries.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 02.08.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference