Publication
Title
Milieuheffingen in Vlaanderen : milieu-economische reflecties bij de bestaande heffingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Leefmilieu : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Leefmilieu. - Brussel, 1978 - 2002
Publication
Brussel : 1992
ISSN
0772-1110
Volume/pages
15 :4 (1992) , p. 99-111
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 02.08.2011
Last edited 25.05.2022