Publication
Title
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil te Duffel, een verhaal als (g)een ander? De impact van het Concilie van Trente op de Zuidelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2009
ISSN
0778-8304
Volume/pages
19(2009), p. 345-365
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 02.08.2011
Last edited 30.07.2015
To cite this reference