Publication
Title
Het paradigmatisch model voor strategische beleidsvorming gewikt en gewogen : valorisatie door SE-leidinggevenden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek management in de sociale economie
Publication
Brussel : Politeia , 2011
ISBN
978-2-509-00674-5
978-2-509-00674-5
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.08.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference