Title
Kernvragen over milieukwaliteitsmormen : aanzet voor een duidelijke beleidskaderKernvragen over milieukwaliteitsmormen : aanzet voor een duidelijke beleidskader
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Faculteit Rechten
Publication type
article
Publication
Subject
Sociology
Law
Source (journal)
Nieuwsbrief milieupraktijk
Volume/pages
3(2001):3
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)