Publication
Title
Is de beginnende leraar klaar voor de praktijk? De validering van de vragenlijst BaCoBeLe : een instrument voor het meten van de basiscompetenties van de beginnende leraar in het secundair onderwijs
Author
Abstract
De laatste decennia is de samenleving ingewikkelder geworden, wat onder andere leidde tot het stellen van hogere eisen aan het onderwijs en het beroep leraar. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en validering van een instrument dat de basiscompetenties van de beginnende leraar in Vlaanderen in kaart brengt, het BaCoBeLe-instrument. De resultaten van de exploratieve factoranalyses met oblieke rotatie wijzen uit dat de basiscompetenties op een valide manier kunnen worden gemeten door 12 schalen en 60 items die telkens op drie aspecten worden gescoord: gedrag, bekwaamheid en opvatting. Het instrument kan op diverse manieren gebruikt worden: door lerarenopleiders om de basiscompetenties van hun afstuderende studenten in kaart te brengen, door beginnende leraren als reflectie-instrument en door scholen om hun aanvangsbegeleiding uit te bouwen op maat van de individuele leraar.
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën: tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde
Publication
2011
Volume/pages
88 :4 (2011) , p. 266-282
ISI
000294321300003
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identifier
Creation 23.08.2011
Last edited 23.08.2022
To cite this reference