Title
Het opzetten van leertrajectbegeleiding : wat kunnen leer- en motivatiekenmerken van eerstejaarsstudenten en hun perceptie op de begeleiding ons leren?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Publication type
article
Publication
Deventer ,
Subject
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor hoger onderwijs. - Deventer, 1983, currens
Volume/pages
29(2011) :2 , p. 82-97
ISSN
0168-1095
vabb
c:vabb:307852
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Zowel in Vlaanderen als in Nederland is er de laatste jaren een verhoogde interesse voor begeleidingsinitiatieven in het eerste jaar van het hoger onderwijs. In leertrajectbegeleiding staat het reflecteren van studenten centraal. Leertrajectbegeleiding wordt beschouwd als een middel om eerstejaarsstudenten wegwijs te maken in de uitdagende eisen van het hoger onderwijs en hen op lange termijn voor te bereiden op levenslang leren. Er blijven echter nog heel wat vraagtekens bestaan over de vorm, inhoud en het effect van leertrajectbegeleiding. Het project Effecten van leertrajectbegeleiding in de lerarenopleiding tracht antwoorden op een aantal onduidelijkheden te formuleren. In deze bijdrage worden de eerste onderzoeksresultaten uit dit project toegelicht. Daarbij wordt een antwoord gezocht op vragen naar hoe leer- en motivatiekenmerken van eerstejaarsstudenten zich in een professionele bachelor-lerarenopleiding ontwikkelen, hoe studenten de leertrajectbegeleiding waaraan ze deelnamen waarnemen en ervaren alsook hoe we de relatie tussen (de ontwikkeling in) leer- en motivatiekenmerken en de waardering van leertrajectbegeleiding beter kunnen begrijpen. Resultaten tonen aan dat studenten tijdens het eerste jaar veranderingen doormaken op het vlak van studiemotivatie en het gebruik van cognitieve verwerkingsstrategieën. Er konden echter geen veranderingen in hun regulatiestrategieën worden vastgesteld. Algemeen genomen hebben studenten een positief beeld van de leertrajectbegeleiding. De betrokkenheid van de begeleider wordt daarbij als positief ervaren. Het beeld dat studenten hebben van de leertrajectbegeleiding kan niet los gezien worden van een aantal leer- en motivatiekenmerken van studenten bij de instroom. Vooral sterk gemotiveerde en zelfverzekerde studenten ervaren de begeleidingsinitiatieven als positief. Stuurloze studenten ervaren deze als een extra werkbelasting. De perceptie van de studenten op leertrajectbegeleiding speelt een beperkte rol in het stimuleren van ontwikkelingen op het vlak van leren en motivatie. Studenten die zich ondersteund voelen en weinig werkdruk ervaren, ontwikkelen doorgaans een sterker gevoel van zelfeffectiviteit.
Handle