Publication
Title
Invoering van Boek 10 BW oftewel het nationaal vastleggen van IPR-regels : het najagen van een illusie?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Burgerzaken en recht. - Assen
Publication
Assen : 2011
ISSN
0929-9262
Volume/pages
3 (2011) , p. 69-71
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 31.08.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference