Publication
Title
In vitro studie naar de binding van A13+ aan transferrine met behulp van isoëlektrische focusseringstechniek
Author
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie. - Amsterdam, 1976 - 1998
Publication
Amsterdam : 1994
ISSN
0168-8472
Volume/pages
19 (1994) , p. 246-249
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference