Publication
Title
Milieupollutie en type 2-diabetes : focus op de -cel
Author
Abstract
Momenteel worden humane metabole ziektes, zoals diabetes en obesitas, beschouwd als één van de grootste bedreigingen voor het algemeen welzijn van de mens in de 21ste eeuw. Actuele gegevens over de prevalentie van diabetes mellitus tonen aan dat de verspreiding van deze ziekte epidemische proporties aanneemt en vermoed wordt dat deze aantallen de volgende decennia alleen nog maar zullen stijgen. Hoewel genetische aanleg en levensstijl algemeen aanvaard worden als de belangrijkste redenen voor het ontstaan van de meest voorkomende vorm, type 2-diabetes, kan de huidige epidemie niet verklaard worden op basis van deze twee oorzaken alleen. Een van de kandidaten die naar voren wordt geschoven als een potentiële risicofactor is chemische milieuverontreiniging. Of polluenten effectief in staat zijn bij te dragen tot diabetesontwikkeling en/of -progressie en welke de onderliggende mechanismen zijn, is tot hiertoe bijzonder weinig bestudeerd. In deze studie wordt in een eerste deel een overzicht gegeven van de beschikbare epidemiologische data die een verband leggen tussen diabetesprevalentie en verschillende polluenten. Daarna wordt dieper ingegaan op hoe bepaalde stoffen zouden kunnen inwerken op processen die leiden tot de ontwikkeling van type 2 diabetes. Meer specifiek wordt gefocust op hun effect op pancreas ß-cellen, aangezien de ß-cel een cruciale rol inneemt in diabetesontwikkeling. Verschillende groepen van stoffen, met name xeno-oestrogenen, persistente organische polluenten, organofosforverbindingen en metalen worden besproken. Ondanks het feit dat onderzoek naar de effecten van polluenten op de ontwikkeling van type 2-diabetes zeer beperkt is, blijkt dat, ondanks het beperkte aanbod, de studies die werden uitgevoerd meer en meer een mogelijke associatie ondersteunen. Op basis van deze gegevens lijkt uitgebreid en diepgaand onderzoek naar de rol van polluenten in de etiologie van type 2-diabetes een absolute noodzaak.
Language
Dutch
Source (journal)
Bloedvaten, hart, longen. - Kraainem
Publication
Kraainem : 2011
ISSN
1371-2225
Volume/pages
16:6(2011), p. 1-5
Article Reference
277
Medium
E-only publicatie
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.09.2011
Last edited 11.12.2015
To cite this reference