Publication
Title
'n Ondersoek na die kunstenaarskap in Die swye van Mario Salviati binne die konteks van die magiese realisme
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Literator / Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Vakgroep Tale. - Potchefstroom
Publication
Potchefstroom : 2006
ISSN
0258-2279
2219-8237
Volume/pages
27 :3 (2011) , p. 27-49
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.09.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference