Publication
Title
'n Ondersoek na die kunstenaarskap in Die swye van Mario Salviati binne die konteks van die magiese realisme
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Literator / Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Vakgroep Tale. - Potchefstroom
Publication
Potchefstroom : 2006
ISSN
0258-2279
Volume/pages
27:3(2011), p. 27-49
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report