Title
'n Ondersoek na die kunstenaarskap in Die swye van Mario Salviati binne die konteks van die magiese realisme
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
article
Publication
Potchefstroom ,
Subject
Literature
Source (journal)
Literator / Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Vakgroep Tale. - Potchefstroom
Volume/pages
27(2011) :3 , p. 27-49
ISSN
0258-2279
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle