Title
'n Ondersoek na die kunstenaarskap in Die swye van Mario Salviati binne die konteks van die magiese realisme 'n Ondersoek na die kunstenaarskap in Die swye van Mario Salviati binne die konteks van die magiese realisme
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
article
Publication
Potchefstroom ,
Subject
Literature
Source (journal)
Literator / Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Vakgroep Tale. - Potchefstroom
Volume/pages
27(2011) :3 , p. 27-49
ISSN
0258-2279
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle