Publication
Title
Over onzekerheden in het familierecht of hoe een combinatie van wetten en gerechtelijke uitspraken tot onvermoede gevolgen kan leiden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Paul Goossens / Sebreghts, H. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 2011
ISBN
978 90 4860 505 7
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.09.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference