Publication
Title
Dertig jaar vormingsbeleid in de strijd om meer veiligheid : van aanvullende vorming voor diensthoofden VGV tot vorming van preventieadviseurs arbeidsveiligheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Sociaal werk(t) : ereboek Josse Van Steenberge. - Brugge, 2010
Publication
Brugge : Die Keure, 2010
Volume/pages
p. 555-575
Number
978-90-486-0433-3
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.10.2011
Last edited 11.09.2014
To cite this reference