Publication
Title
De identificatie van de Kempische plaatsnaam 'Diclo'(1154) aan de hand van een opmerkelijke akte
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie = Bulletin de la Commission royale de toponymie et de dialectologie
Publication
2011
Volume/pages
74(2011), p. 239-247
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 07.10.2011
Last edited 21.10.2014
To cite this reference