Publication
Title
Peter de Cauwer, Tranen van bloed : het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Publication
2010
Volume/pages
125:1(2010), p. 122-124
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2011
Last edited 19.07.2013
To cite this reference