Publication
Title
Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding (noot onder Antwerpen 7 januari 2010)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
1782-3463
Volume/pages
75 :4 (2010-2011) , p. 237-240
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 11.10.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference