Publication
Title
De juiste wijze van betekening van verstekvonnissen aan de beklaagde, noot onder Cass. 29 april 2009
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74:25(2010-2011), p. 1054-1057
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 11.10.2011
Last edited 12.01.2018
To cite this reference