Publication
Title
Rechtsmisbruik bij de uitoefening van zekerheidsrechten in de Wet Continuïteit Ondernemingen, (noot onder Vz. Kh. Brussel 15 juni 2009)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74 :8 (2010-2011) , p. 329-331
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.10.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference