Publication
Title
Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trema : tijdschrift voor de rechterlijke macht / Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. - 's-Gravenhage, 1978 - 2018
Publication
's-Gravenhage : 2011
ISSN
0167-5478
Volume/pages
34:4(2011), p. 102-103
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.10.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference