Publication
Title
(Vroeg)tijdige integratie van palliatieve zorg in de standaardbenadering en behandeling van gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom : pro of contra?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands-Vlaams tijdschrift voor palliatieve zorg. - Utrecht, 2011, currens
Publication
Utrecht : 2011
ISSN
2211-6362
Volume/pages
11 :2 (2011) , p. 55-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.10.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference