Title
Ziek van liefde : Richard Rolles 'Mijn lied is een van zuchten' en het 'Hooglied'
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
article
Publication
Subject
Religious studies
Source (journal)
Schrift
Volume/pages
(2002) :204 , p. 190-194
ISSN
0167-3114
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle