Publication
Title
Obraz wolnosci slowa i prasy w Turcji na podstawie regularnych raportów Komisji Europejskiej
Author
Language
English
Source (journal)
Zeszyty Prasoznawcze
Publication
2008
ISSN
0555-0025
Volume/pages
3-4 :195-196 (2008) , p. 91-115
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 27.10.2011
Last edited 12.10.2020